Download hieronder de algemene voorwaarden van De Filler Kliniek Opleidingen.